Doorlichting

Wanneer

Wanneer de behoefte bestaat (aspecten van) het functioneren van de school te normeren, bijvoorbeeld als voorbereiding op een visitatie.

Voor wie

Bestuur en management.

Hoe

De vraag: “doen we het goed?” refereert aan een norm, die afkomstig is uit zelfbeoordeling of uit een vergelijking met andere, vergelijkbare scholen. Intervu maakt de normen waarmee het huidige management stuurt expliciet, en vergelijkt deze met die van externe partijen en vergelijkbare scholen.

Op basis hiervan is het bestuur en de direktie in de gelegenheid hun sturing bij te stellen, en aandachtsgebieden te identificeren voor hun management.

De diepgang en breedte van een doorlichting varieert afhankelijk van de vraagstelling. Een eerste quick scan kan resulteren in aangescherpte aandacht voor aspecten van het functioneren van de school, waar dan later dieper op in wordt gegaan. Zo kan gedacht worden aan een normering op het gebied van ziekteverzuim, kwantiteit en kwaliteit van het management, werksatisfactie, organisatie, en dergelijke.

In het proces van doorlichten wordt diagnose aan gewenste vervolgacties gekoppeld, zodat het doorlichten lijkt op een snel, collectief  te doorlopen leerproces.

Praktische informatie

Er is grote variatie in doorlooptijd en intensiteit van het traject. Aanvullend informatief  materiaal is beschikbaar.

Contact persoon

Drs Kees de Groot geeft graag nadere informatie over dit traject.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.