MD: ontwikkeling van talent

Wanneer

Wanneer de behoefte bestaat het aanwezige potentieel aan management gestructureerd te ontwikkelen.

Voor wie

Degenen die op termijn voor een management-positie in aanmerking komen, en voor degenen die zich vanuit hun huidige positie voorbereiden op een zwaardere verantwoordelijkheid.

Hoe

Bij de door Intervu gehanteerde methode staan de vraagstellingen die de toekomstige functie met zich meebrengt centraal. Door het zittende management wordt een beeld geschetst van de uitdagingen waarvoor het management zich in de toekomst gesteld ziet. Dat beeld wordt vertaald in benodigde competenties.  Met de deelnemers wordt op basis van hun aanwezige ervaring, kennis en vaardigheid een ontwikkelingstraject opgesteld. Zonodig helpt een assessment, een zelfbeoordeling of een panelstudie de huidige manier van werken in kaart te brengen. Via specifieke, begeleide opdrachten binnen en buiten hun huidige werkveld worden deelnemers verder geholpen in hun ontwikkeling.

Periodiek vindt toetsing en evaluatie plaats over de behaalde voortgang.

Uit ervaring blijkt dat deze, sterk op de praktijk aansluitende methode uitstekend geschikt is om mensen voor te bereiden op hun zwaardere verantwoordelijkheid. In het proces heeft het zittende management waar mogelijk een actieve rol. Per deelnemer wordt met het zittend management, de deelnemer en Intervu een overeenkomst gesloten die het karakter heeft van een werk-contract.

Praktische informatie

Er is grote variatie in doorlooptijd en intensiteit van het traject, deze worden namelijk met individuele deelnemers afgesproken. Gemiddeld is de doorlooptijd een jaar, en schommelt de tijdsbesteding rond de halve dag per week.

Contact persoon

Drs Kees de Groot geeft graag nadere informatie over dit traject.