Outplacement

Wanneer

Iedereen die er aan toe is veel energie te steken in het zoeken naar een andere baan.

Voor wie

Voor een ieder die een andere baan wil.

Hoe

Outplacement is het planmatige begeleiden van werknemers bij het verwerven van een passende functie in een ander bedrijf. Om die functie te verwerven moeten een aantal fasen doorlopen worden. Als aan deze noodzaak of wens spanningen voorafgaan, dienen deze spanningen gereguleerd te worden. Daarna kunnen we starten met het eigenlijke traject.
Het traject start met het inventariserend onderzoek (zie blad inventariserend onderzoek).

Heeft de betrokkene dit traject doorlopen kan worden gestart met de volgende stappen:

– onderzoek naar de eigen presentatie en sollicitatievaardigheden;
– arbeidsmarktoriëntatie in de voor de cliënt relevante sectoren;
– volgen van een stage of schaduwstage;
– organiseren van een detachering;
– opzetten, onderhouden en activeren van een persoonlijk netwerk;
– opstellen van een gericht na- of bijscholingsplan;
– onderzoeken van de wenselijkheid en mogelijkheid van een omscholingsplan.

Heeft de cliënt dit alles achter de rug, concentreert de aandacht zich vervolgens op het daadwerkelijk solliciteren. In de allereerste plaats gaat het erom strategieën te ontwikkelen voor het opsporen van vacatures. Daarbij kan de cliënt gebruik maken van de netwerken en samenwerkingsverbanden waarover Intervu beschikt.

Praktische informatie

Er wordt op individuele basis en in groepsverband gewerkt. De totale duur varieert en is afhankelijk van de fase waarin betrokkene verkeert. Over het algemeen is de duur van dit traject tussen zes en twaalf maanden. Aan het traject gaat een individuele kennismaking vooraf, waar wordt bekeken in hoeverre dit traject voor de betrokkene een zinvolle exercitie is.

Contact persoon

Drs Erik Meijs verstrekt u graag nadere inlichtingen. Er is een uitgebreide beschrijving van het programma, en ervaringen van ex-deelnemers beschikbaar.