Leidinggeven aan docenten

Wanneer

Als u zich verder wilt bekwamen in het leidinggeven aan de docenten.

Voor wie

Directie en middenkader van scholen.

Hoe

Intervu heeft een formule ontwikkeld die het midden houdt tussen intervisie en cursusvorm, en die zich richt op het versterken van de effectiviteit van de schoolleider. U  als schoolleider tekent in voor bijeenkomsten waar de casus van een van de deelnemers centraal staat. Vooraf weet u welk thema de casus heeft, u brengt te zijner tijd zelf ook een casus in. De casus wordt op cognitief en gedragsmatig niveau uitgewerkt met de brenger van de casus. Daarna wordt met overige deelnemers de relevantie van de casus voor hun praktijk besproken. De casus wordt afgerond met noties, modellen of verwijzingen naar literatuur. Deze cyclus kan maximaal een volledige bijeenkomst duren, daarna komt de volgende casus aan bod. Een bijeenkomst duurt een halve dag, meestal van het eind van de middag tot het begin van de avond.

De werkwijze is praktisch en stimulerend. U bepaalt zelf op welk moment u deelneemt, op basis van interesse of tijdsbeslag. De begeleiding ziet er op toe dat de groepen zo zijn samengesteld dat er een vruchtbare ervaringsuitwisseling kan ontstaan tussen deelnemers.

Praktische informatie

U tekent in voor minimaal zes bijeenkomsten, waarbij u ten minste een maal een casus inbrengt. U kunt op basis van belangstelling die zes bijeenkomsten over een half jaar spreiden. Er is een bijeenkomst per twee weken. De thema’s van de bijeenkomsten, en de namen van de deelnemers worden via het Internet bekendgemaakt. Er geldt een maximale groepsgrootte van acht mensen, en een minimale groepsgrootte van vier. De kosten van deelname zijn  fl 300,– per keer.

Contact persoon

Drs Kees de Groot geeft graag nadere informatie