Leiderschap assessment

Wanneer

Als u zich een oordeel wilt vormen over de geschiktheid van een kandidaat voor een leidinggevende functie.

Voor wie

Directies, besturen en docenten.

Hoe

Intervu ontwikkelt samen met u een helder beeld over de gewenste competenties waarover een leidinggevende zou moeten beschikken om de functie met succes te vervullen. Deze competenties worden in gedragstermen omschreven.

Daarna stelt Intervu een assessment op dat zo goed mogelijk past bij de gedefinieerde competenties, en zo goed mogelijk aansluit bij het wervings- en selectietraject dat is ingezet om de functie te vervullen. Waar gewenst kunnen zowel uitspraken worden gedaan over de geschiktheid van de kandidaat als over de benodigde inspanningen om de kandidaat geschikt te maken.

Een programma van cases, simulaties en tests met een duur van maximaal twee dagen is doorgaans voldoende om tot verantwoorde uitspraken te komen.

Het  assessment wordt gehouden onder verantwoording van een psycholoog die is aangesloten bij het NIP en die overeenkomstig de gedragsregels van het NIP werkt.

Praktische informatie

De investering is afhankelijk van een aantal factoren die we graag in een gesprek nader toelichten