UWV re-integratie

 

 

UWV re-integratie Werkfit en bemiddelen naar werk

 

 

 

Wanneer?

Als iemand begeleiding nodig heeft bij het (her)vinden van werk, vaak vanwege lichamelijke of psychische problemen.   

 

 

 

Voor wie?

 

Voor een ieder die in een bovenstaande situatie verkeert en vanuit UWV de mogelijkheden krijgt aangeboden.

 

 

 

Hoe?

 

Gestart wordt met een uitgebreid individuele intake. Deze intake bestaat uit een gesprek en zal met wederzijdse instemming uitmonden in een trajectplan. Dit trajectplan met als doel werkfit of een nieuwe baan, wordt in nauw overleg met de cliënt uitgewerkt en met zijn/ haar toestemming naar de opdrachtgever worden gestuurd. Wij streven er naar dat de cliënt dit plan volledig ondersteunt. Het is tenslotte zijn of haar traject. We werken dan ook vanuit zijn/ haar energie en inspiratie om het resultaat, dat de cliënt voor ogen heeft, te bereiken. We geven mensen de regie terug. Daarbij staan we open voor alle drempels die de cliënt ervaart en zullen we trachten te ondersteunen waar we kunnen.

Na goedkeuring van de opdrachtgever wordt zo snel mogelijk gestart met de uitvoering van het traject. Iedere stap wordt op haalbaarheid ingeschat en indien nodig bijgesteld.

Ons streven is om de re-integratie tenslotte voor de lange duur te laten zijn. We starten met de oriëntatie indien nodig door middel van beroepskeuze. Vervolgens gaan we op zoek naar de realiteit. We geloven vooral in “ervaren”. Daarom wordt vaak gewerkt met het organiseren van een stageplek(ken)  Tijdens deze snuffelstages worden de “bekende valkuilen” van de cliënt onderzocht. Dergelijke stages geven ook de gelegenheid een netwerk op te doen. Snuffelstages dienen ook om je fantasie aan de realiteit te toetsen.

Overigens gebeurt alles in overleg met de cliënt.  Als iemand daadwerkelijk toe is aan het solliciteren, geven we een gerichte sollicitatietraining (bemiddeling). Maar ook bespreken we hoe iemand zich kan voorbereiden op een baan. Dat zelfde geldt voor het volgen van een opleiding, dan bespreken we hoe iemand dat het beste kan doen. Soms is directe sturing  nodig, andere keren kan iemand het op eigen kracht.

Intervu gelooft in loopbaantrajecten op maat. Geen standaardtrajecten met standaardcursussen, maar echt kijken naar wat iemand nodig heeft en mensen stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie en voor hun toekomst.

 

 

 

Praktische informatie

 

Er worden individuele afspraken gemaakt om de een, twee weken, waarbij ook huiswerkopdrachten worden verstrekt. Later in het traject zullen de afspraken extensiever zijn. De opdrachten maken deel uit van het traject om zo goed mogelijk de individuele wensen af te stemmen op de te bereiken resultaten.

 

 

 

 

Contact

persoon

 

Voor meer informatie kunt u contact met Erik Meijs opnemen.