Mediation

Wanneer

Als er een verschil van mening bestaat, dat niet meer oplosbaar is tussen de partijen die dat verschil van mening met elkaar hebben en een buitenstaander nodig hebben om duidelijkheid in het conflict te brengen.

Voor wie

Voor een ieder die in een bovenstaande situatie verkeert.

Hoe

De mediation is vrijwillig maar tegelijkertijd is wel sprake van een inspanningsverplichting door beide partijen die contractueel wordt vastgelegd. Mogelijk lopende juridische procedures worden gestaakt of opgeschort. De gesprekken zijn vertrouwelijk van aard. Een geslaagde mediation wordt afgerond met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Daarin worden de afspraken opgenomen die zijn overeengekomen om het conflict tot een oplossing te brengen. De vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend door beide partijen. Van de vaststellingsovereenkomst kan – eventueel in rechte – nakoming worden gevorderd.

Praktische informatie

Mediation is gericht op de toekomst. Feiten uit het verleden zijn standpunten geworden. Maar een mediationprocedure richt zich niet op het gelijk van de ene of andere partij. De oplossing wordt gezocht in de werkelijke belangen van partijen. Gemeenschappelijke belangen of belangen die elkaar niet in de weg zitten vormen vaak een goede basis voor een oplossing. Hierbij is het belangrijk dat partijen goed naar elkaar luisteren en een neutrale begeleider kan dit proces structuur geven. In het algemeen kent een mediation de volgende fasen: Algemene voorbereiding, openingsfase, exploratiefase, draai- en categorisatiefase, onderhandelingsfase, afrondingsfase en Algemene afsluitingsfase.

Contact persoon

Voor meer informatie kunt u contact met Erik Meijs opnemen.