Omgaan met ouders

Wanneer

Als u als docent mogelijke spanningen wilt reduceren in de omgang met ouders en u überhaupt relaties wilt verbeteren waar zich mogelijk (dreigende) spanningen voordoen..

Voor wie

Onderwijsgevenden.

Hoe

In de onderwijspraktijk heeft u dagelijks met leerlingen en ouders van leerlingen te maken. In de huidige situatie wordt u ongetwijfeld geconfronteerd met mondigheid van ouders en leerlingen, een mogelijke bron van spanning en conflicten. Deze training beoogt door middel van vergroting van uw vaardigheden en inzicht in processen, een verbetering in uw werkrelaties.

Door middel van een theoretische presentatie, praktisch oefenen en uitwerken van huiswerkopdrachten worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun vaardigheden te vergroten. Uitgangspunten zijn concrete werksituaties.

Op een 5-tal avonden zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk aan inzicht en vaardigheden gewerkt worden.

Praktische informatie

Er wordt vijf avonden gewerkt met een doorlooptijd van twee maanden.
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Prijs: € 950, – per deelnemer

Contact persoon

Drs. Erik Meijs geeft graag nadere informatie.