Reintegratie

Wanneer

Als docenten begeleiding kunnen gebruiken voor een succesvolle terugkeer in een bevredigend werkend bestaan.

Voor wie

Docenten die langere tijd ziek zijn geweest, docenten die om diverse redenen een tijd niet hebben lesgegeven en er tegen opzien weer te beginnen.

Hoe

“Schoolverlaters”  hebben allen een eigen verhaal. De kern van onze aanpak is dat de docent via een beproefde methode een plan opstelt, leidend tot een voor hem/haar bevredigende werksituatie. Daarna voert de docent dat plan uit, waarbij Intervu ter begeleiding beschikbaar blijft.

De kwaliteit van het plan is essentieel. De docent komt via een degelijk zelfonderzoek tot een verdiept inzicht in het ontstaan en voortbestaan van zijn huidige situatie. Van daaruit kan concreet worden gemaakt welke omstandigheden (binnen en buiten zichzelf) de docent enthousiasmeren, hoe die omstandigheden te creëren en vast te houden, en welke omstandigheden een risico vormen voor bevredigend docentschap.

Vanuit dit inzicht wordt de gewenste toekomst, en de weg daar naar toe in de verf gezet. Vaardigheden die belangrijk blijken te zijn om deze ontwikkeling door te maken worden gaandeweg verbeterd. Vaak zijn dat vaardigheden die liggen in de sfeer van persoonlijke effectiviteit, en effectiviteit als lid van een schoolorganisatie.

Op het moment dat de docent weer les gaat geven staat hij er niet alleen voor. In het traject van Intervu heeft hij of zij collega’s leren kennen in vergelijkbare situaties. Samen met de begeleider bieden zij steun en hulp teneinde de vraagstellingen van alledag die zich voordoen in het werk op een eigen, bevredigende manier op te lossen.

Praktische informatie

Er wordt zes dagen gewerkt in een groep van maximaal 6 deelnemers.

Van de docent wordt verwacht dat hij/zij ongeveer 6 dagen besteedt aan huiswerk, in de vorm van opdrachten en leeswerk.

Aan het traject gaat een individuele kennismaking vooraf, waar wordt bekeken in hoeverre dit traject voor de betrokkene een zinvolle exercitie is.

Contact persoon

Drs Erik Meijs verstrekt u graag nadere inlichtingen. Er is een uitgebreide beschrijving van het programma, en ervaringen van ex-deelnemers beschikbaar.