Insights training

Wanneer

Als u als werkgever merkt dat de communicatie van de leden onderling niet optimaal is, en u de mensen  wilt laten onderkennen van verschillen tussen mensen en gebruik maken van de verschillende kwaliteiten in plaats van verwijdering of verwijt.
Als de samenwerking een stuk effectiever kan  en mogelijke irritaties overbrugd dienen te worden.

Voor wie

Voor schoolbesturen en werkgevers en scholen.

Hoe

Met name de voorzichtige benadering om goodwill te kweken en het team op een open en prettige manier met elkaar te laten communiceren is voor ons een reden om “Insights” in te zetten als mogelijkheid voor verbetering van die communicatie.
Inzicht in persoonlijke effectiviteit vormt de basis van ons programma, een introductie in het Insightssysteem en het Insights Discovery Profiel. Het programma is interactief en wordt tegelijkertijd als leerzaam en als plezierig ervaren. Het verschaft deelnemers een gemeenschappelijke taal en een kader om zichzelf en anderen beter te begrijpen.
De opgedane kennis kan onmiddellijk in de praktijk worden benut.

Het programma gaat uit van een eenvoudig model:

  • Inzicht in uzelf
  • Inzicht in de ander
  • Leer hoe u zich op anderen kunt afstemmen en op effectievere wijze verbinding kunt maken met de ander, zodat uw relaties en resultaten zullen verbeteren.

Aan de hand van ieder’s eigen Insights Discovery Profiel, leert de deelnemer zijn persoonlijkheid beter te begrijpen, de persoonlijkheidstypen van anderen te herkennen en af te stemmen op de communicatiebehoeften van de ander. Insights gebruikt vier kleuren om persoonlijkheidstypen te beschrijven. Hierdoor ontstaat een gemakkelijk te onthouden gemeenschappelijke taal en kader dat deelnemers kunnen eenvoudig kunnen toepassen in hun toekomstige interacties.

Praktische informatie

In eerste instantie dient er een vragenlijst ingevoerd te worden door een ieder.
Dit leidt tot een persoonlijkheidsprofiel als startpunt voor de training. De training wordt aangepast  aan de wensen van de opdrachtgever, maar in algemene zin starten we met een theoretische uitleg over de Insights theorie. De resutlaten zijn zeer betrouwbaar en gevalideerd.

Contact persoon

Drs Erik Meijs of Daan van Kooten geven u graag nadere informatie.