Intervisie anders

Intervisie anders

Het leren van elkaar is op veel scholen een belangrijk speerpunt.

‘Scholen als professionele leergemeenschap’ en ‘van eiland naar wij-land’ zijn veelgehoorde uitspraken. Intervisie is daarbij een methode tot professionalisering. Het leren van elkaar is net zo belangrijk als het vinden van een oplossing. In de praktijk blijkt dat intervisie een effectieve werkwijze is om in je team gebruik te maken van elkaars ervaring, deskundigheid en zienswijze.
Iedere deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld om een casus in te brengen. Deze casus wordt uitgebreid besproken en door de groep worden oplossingen aangedragen.

Inhoud

Tijdens de eerste intervisiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is intervisie?;
  • Wat is belangrijk bij intervisie?;
  • Is intervisie iets voor jou?;
  • Wat wil je inbrengen en hoe bereid je een inbreng voor?;
  • Wat is het belang van goede vragen stellen en wat zijn dan goede vragen?

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt geoefend met het stellen van vragen en wordt gewerkt met de incidentmethode. De incidentmethode is een eenvoudige en redelijk strak gestructureerde stijl, die erop gericht is om moeizame zaken of nieuwe ontwikkelingen in een kleine groep te bespreken. Structuur is nodig, het biedt ruimte en toch begrenzing, zodat de deelnemers voldoende openheid, rust en tijd ervaren om hun verhaal te doen.

Resultaat

Door inzet van intervisie zijn de professionals beter in staat (kritisch) te kijken naar eigen houding en handelen, de acties en de ervaringen in de praktijk. Wat werkt?, waar loop je tegen aan, wat is je eigen rol? et cetera. De deelnemende leerkrachten geven terug het fijn te vinden om binnen een veilig leerklimaat van elkaar te leren. En het wordt als prettig ervaren dat er ruimte is om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.

Voor wie?

Alle leerkrachten uit het onderwijs.

Kosten

Een intervisiegesprek duurt 1,5 uur.