Teambuilding

Wanneer

Als het idee bestaat dat een werkverband effectiever, efficiƫnter en bevredigender zou kunnen functioneren.

Voor wie

Schoolteam, directie, bestuur, tijdelijke en vaste groepen binnen de school die werk moeten verzetten.

Hoe

Het werk dat gedaan moet worden staat centraal. Het werkverband formuleert aan de hand van aangeboden inzichten datgene wat zij door hun samenwerking denken te bereiken. Daarnaast formuleren zij de condities waaronder dat dient te gebeuren. Dit is te zien als een vorm van zelforganisatie.

Bij het werken aan de zelforganisatie worden individuele bijdragen en samenwerkingsaspecten zichtbaar: men is namelijk met elkaar aan het werk. Die aspecten worden door de begeleiding benoemd, ze liggen meestal op het vlak van doelgerichtheid, communicatie, rol binnen de groep, leiderschap en cultuur. Het werkverband beslist of de kenmerken van hun samenwerking belemmerend of helpend zijn voor het bereiken van het resultaat. Zo nodig worden nieuwe vaardigheden aangeleerd.

Deze teambuilding richt zich expliciet op de toekomst. Als er in het verleden zaken zijn voorgevallen die een toekomstige samenwerking in de weg staan, is de module Conflicthantering meer op zijn plaats.

Praktische informatie

Er worden afspraken gemaakt met het werkverband over de vorm en de specifieke doelstellingen van het traject. Twee dagen is de minimale tijdsinvestering.

Contact persoon

Drs Kees de Groot geeft graag nadere informatie over dit traject.