Identiteit

Wanneer

Als het idee bestaat dat het eigen karakter van de school binnen of buiten de school onvoldoende wordt herkend.

Voor wie

Bestuur, directie en team.

Hoe

Wat voor soort school willen we zijn in wat voor soort omgeving? De identiteit van een school is idealiter niet het resultaat van allerlei toevallige krachten binnen en buiten de school, maar van een weloverwogen keuze. Deze keuze wordt vaak op een hoog niveau van abstractie gemaakt, en is daarom niet makkelijk te vertalen naar allerlei, soms heel praktische details van het alledaags functioneren.

Intervu heeft een programma waarmee bestuurders, management en team in staat worden gesteld de beleden identiteit van de school uit te werken naar terreinen van management, bestuur en lesgeven. De begeleiding biedt daartoe werkvormen aan en ‘rekent’ de keuzes door op haalbaarheid en effect. Daarmee wordt het betrokkenen duidelijk waar de school voor staat: de cultuur wordt versterkt, wat toekomstige besluitvorming vergemakkelijkt en de herkenbaarheid van de school vergroot.

Het programma bestaat uit een afwisseling van discussie en simulatie van ‘critical incidents’ (gebeurtenissen waar de identiteit van de school tot uiting komt) tussen het bestuur, directie en staf, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Het programma richt zich vooral op het concretiseren van keuzes in toekomstige, praktische situaties.

Praktische informatie

Er worden afspraken gemaakt met de school over de vorm en de specifieke doelstellingen van het traject.

Contact persoon

Drs Kees de Groot geeft graag nadere informatie.