Fusies

Wanneer

Bij denkbare, naderende of feitelijke fusies en de gevolgen daarvan.

Voor wie

Bestuur en management.

Hoe

Fusies ontstaan vaak vanwege overwegingen van “harde” aard, en stagneren vaak vanwege factoren van “zachte” aard als cultuur en identiteit. Intervu hanteert een methode om te komen tot een ontwerp van de nieuwe organisatie waarin alleen nieuwe deel-geheelverhoudingen ontstaan waar die nodig zijn of winst opleveren. Deze methode is zowel bruikbaar  in een vroeg, als in een later stadium van fuseren.

De kern van de methodiek is er in gelegen dat beide fusiepartners in gedachten een ideale, haalbare gemeenschappelijke schoolorganisatie ontwerpen, die als een baken fungeert voor het in te zetten veranderingsproces. Deze “gedachte school” is een onmisbaar hulpmiddel bij het ontwikkelen van gemeenschappelijkheid, de communicatie naar betrokkenen, voor het toetsen van verwachtingen aan haalbaarheid, en als leidraad voor dagelijkse managementbeslissingen.

Intervu heeft contact met gespecialiseerde deskundigen die specifieke scenario’s op consequenties kunnen beoordelen zodat de verschillende aspecten in samenhang kunnen worden afgewogen.

Praktische informatie

Er is grote variatie in doorlooptijd en intensiteit van het traject. Aanvullend informatief  materiaal is beschikbaar.

Contact persoon

Drs. Kees de Groot geeft graag nadere informatie